• program rozliczenie pracy akordowej stanowisko pracy

akord

System Akord

Jest to system wspomagający rozliczanie pracy akordowej w oparciu o karty pracy. System składa się z następujących części:

  • Definiowanie technologii, według której zostanie wyprodukowana pozycja zlecenia (opis technologii zawiera listę operacji, które opisywane są przez zabiegi określające konkretną czynność do wykonania wraz z czasem, który jest potrzebny na jej wykonanie). Na czas sumaryczny zabiegu składa się czas podstawowy, czas przygotowania, czas dodatkowy, narzut. Predefiniowane w systemie zabiegi technologiczne usprawniają wprowadzenie technologii i katalogują,
  • predefiniowane zabiegi technologiczne są pogrupowane w asortymenty i grupy obróbkowe,
  • definiowanie zlecenia, na które składają się pozycje określające ilość i technologie (jedna pozycja zlecenia może być poddana obróbce przez wiele technologii) według, których mają zostać wykonane poszczególne pozycje zlecenia,
  • zlecenia umożliwiają notowanie ilości zleconych, wykonanych, co umożliwia raportowanie stanu wykonania zlecenia (porównanie czasu planowanego z czasem z kart pracy),
  • definiowanie nieobecności, jest to moduł współpracujący z CDN - PIK - czytający dane z systemu kadrowo płacowego (tekstowy plik wymiany),
  • definiowanie zespołów produkcyjnych wraz z kosztami normo-minut, które pamiętane są historycznie,
  • ewidencji kart pracy,
  • częśći raportowej.