• zarządzanie gospodarka magazyn inwentaryzacja

BRD

BRD - Zarządzanie gospodarką magazynową

System BRD zarządza gospodarką magazynową, wspomaga obsługę zleceń produkcyjnych, ewidencjonuje dokumenty magazynowe i finansowe zarówno własne jak i obce, raportuje należności i zobowiązania, kataloguje receptury, analizuje opłacalność sprzedaży (FIFO, serie produktów), analizuje i rozlicza koszty produkcji, zbiera informacje dotyczącą stanu wykonania zlecenia.

Obieg towarów realizowany jest za pomocą sparametryzowanych dokumentów (PZ,WZ,MM,RW,PW, dokumenty inwentaryzacyjne). Każdej pozycji dokumentu magazynowego można przyporządkować serię, która pozwala śledzić ruch towaru.

Zarządzanie finansami i analizy finansowe odbywają się na podstawie dokumentów finansowych - faktura, przelew, wpłata (dokumenty własne, dokumenty obce, storna, korekty).

Zarządzanie informacją dotyczącą zlecenia odbywa się za pomocą meldunków. W systemie można rejestrować meldunki, przypisywać je do firm, zleceń, technologii, grup zdarzeń, nadawać im odpowiednie priorytety i odnotowywać ilości, których dotyczą. Program został wdrożony w firmach produkcyjnych przemysłu spożywczego.