Z nami warto

Uniwersalne narzędzie do analizy funkcjonowania sklepu, magazynu, przedsiębiorstwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Rozwój firmy a-Soft poprzez inwestycję w rozwój oprogramowania dedykowanego

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego, uniwersalnego narzędzia do analizy funkcjonowania sklepu, magazynu, przedsiębiorstwa jako nowego produktu firmy aSoft sp. z o.o. oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury programistycznej obsługiwanej przez pracowników na 3 nowych stanowiskach pracy.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez LGD – „Z Nami Warto”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

0AC21140-B49D-407F-93CF-BDBC8D1D3042

Sprawa na tak wizka

Sprawa na tak

Projekt Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Ideą i głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat. U podstaw założeń projektu leżą integracja i współpraca pomiędzy sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie potencjału istniejącej siatki relacji między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem  oraz dopasowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz zachowania zdrowia, a nie tylko leczenia choroby – działania prowadzone będą również w przypadkach pojawiania się symptomów sygnalizujących zaburzenie (profilaktyka). Stawiając w centrum potrzeby pacjenta, planuje się takie wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej i zasobów środowiskowych, które przyczynią się do wzmocnienia indywidualnych kompetencji młodej osoby w zakresie ochrony i poprawy swojego zdrowia psychicznego, przy równoczesnym zwiększeniu potencjału wsparcia w jej najbliższym otoczeniu.

Dla wyrównania szans młodej osoby z zaburzeniami psychicznymi w procesie usamodzielniania się zapewniony zostanie dostęp do zatrudnienia wspomaganego i podejmowane będą działania w środowisku kontaktowym. Służyć temu będą programy sygnaturowe oraz platforma koordynacyjno-edukacyjna.

Projekt jest realizowany od czerwca 2018 roku do maja 2021 roku.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Tak w partnerstwie z Fundacją Ciszum, Nova-med Bodak i wspólnicy sp. j., Centermed sp. z o. o., Asoft sp. z o. o., Miastem Poznań- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Planowane efekty Projektu:

 1. liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-29 lat, u których o min. 30% zwiększy się poziom samodzielności w wymiarach uczestnictwa społecznego i aktywności – 260,
 2. liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, u których nastąpiło zmniejszenie/obniżenie nasilenia monitorowanych objawów klinicznych przynajmniej o 30% – 340,
 3. liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali makro – 1.

Wartość projektu: 4 483 492,33 PLN, w tym kwota dofinansowania 4 348 987,57 PLN.

 

logotypy

08

Akord

 • program rozliczenie pracy akordowej stanowisko pracy

akord

System Akord

Jest to system wspomagający rozliczanie pracy akordowej w oparciu o karty pracy. System składa się z następujących części:

 • Definiowanie technologii, według której zostanie wyprodukowana pozycja zlecenia (opis technologii zawiera listę operacji, które opisywane są przez zabiegi określające konkretną czynność do wykonania wraz z czasem, który jest potrzebny na jej wykonanie). Na czas sumaryczny zabiegu składa się czas podstawowy, czas przygotowania, czas dodatkowy, narzut. Predefiniowane w systemie zabiegi technologiczne usprawniają wprowadzenie technologii i katalogują,
 • predefiniowane zabiegi technologiczne są pogrupowane w asortymenty i grupy obróbkowe,
 • definiowanie zlecenia, na które składają się pozycje określające ilość i technologie (jedna pozycja zlecenia może być poddana obróbce przez wiele technologii) według, których mają zostać wykonane poszczególne pozycje zlecenia,
 • zlecenia umożliwiają notowanie ilości zleconych, wykonanych, co umożliwia raportowanie stanu wykonania zlecenia (porównanie czasu planowanego z czasem z kart pracy),
 • definiowanie nieobecności, jest to moduł współpracujący z CDN - PIK - czytający dane z systemu kadrowo płacowego (tekstowy plik wymiany),
 • definiowanie zespołów produkcyjnych wraz z kosztami normo-minut, które pamiętane są historycznie,
 • ewidencji kart pracy,
 • częśći raportowej.
07

Sukces

 • marketing wielopoziomowy użytkownicy rozliczenie


sukces]

Sukces - System wspomagający firmy brokerskie

Program rozliczający prowizje dla marketingu wielopoziomowego

System wspomagający pracę firmy brokerskiej, zarządza informacją o sprzedawanych produktach, pracownikach z hierarchiczną strukturą podległości, ubezpieczonych, umowach podpisywanych z ubezpieczonymi.

Funkcje systemu:

 • nalicza należności od towarzystw, których produkty są sprzedawane,
 • zarządza informacją o umowach (kto jest opiekunem umowy, kto ją serwisuje) – historycznie z uwzględnieniem pozycji pracownika,
 • nalicza pracownikom prowizje za sprzedaż umów i za ich serwis w systemie marketingu wielopoziomowego,
 • nadzoruje storna umów wraz z podsystemem zwrotu wypłaconej prowizji,
 • posiada system konta rezerw,
 • zarządza dodatkami i potrąceniami płacowymi rozbudowany system raportowania.
06

Progos

 • system sprzedaży detalicznej

progos

System Progos - Kompleksowe rozwiązania dla firm

Progos - rozproszony system sprzedaży detalicznej

Kompleksowe rozwiązanie dla małych, średnich i dużych sieci handlowych oraz pojedynczych sklepów detalicznych.

POS - Punkt sprzedaży

zoptymalizowany i projektowany pod ekrany dotykowe punkt sprzedaży

BackOffice

Konfiguruje działanie PSD (POS, Kasy, wagi metkujące, czytniki cen) Zbiera informacje ze sprzedaży (POS, Kasy)

 • Wysyła dane do centrali
 • Pobiera dane z centrali
 • Monitoruje sprzedaż
 • Prezentuje i analizuje zebrane dane.

Centrala firmy z opcjonalnym zewnętrznym systemem ERP

 • Konfiguruje działanie punktów sprzedaży detalicznych (PSD)
 • Przyjmuje dane z wielu PSD (system rozproszony)
 • Oczekuje na zadania z PSD
 • Prezentuje i analizuje zebrane dane.

Współpracuje z zewnętrznymi systemami Comarch Optima, Comarch XL (możliwość integracji z innymi systemami ERP)

Klient uzyskuje zintegrowane rozwiązanie dla sieci sklepów, pozwalające na zarządzanie i analizę sprzedaży w czasie rzeczywistym. Zastosowane narzędzia i technologie zapewniają: niezawodność, szybkość, bezpieczeństwo rozwiązania

05

Opos

 • zestawienie księgowe

opos

Opos - Internetowy dostawca danych księgowych

Opos to system, który pobiera dane finansowe w systemie Comarch Optima, a następnie tworzy każdemu klientowi konto na stronie internetowej na której ma wgląd w swój status zaksięgowanych płatności.

Aplikacja dedykowana

 • pobieranie danych finansowych z Systemu Optima,
 • intuicyjny mechanizm sprawdzania statusu finansowego pojedynczego, jak i wielu kontrahentów,
 • podgląd i weryfikacja danych osobowych kontrahenta,
 • synchronizacja danych z programem Comarch Optima i serwisem WWW.

Serwis www

 • unikalne konto tworzone dla każdego kontrahenta,
 • możliwość podglądu i weryfikacji danych osobowych,
 • możliwość podglądu danych dotyczących historii zaksięgowanych wpłat i wypłat.
04

BRD

 • zarządzanie gospodarka magazyn inwentaryzacja

BRD

BRD - Zarządzanie gospodarką magazynową

System BRD zarządza gospodarką magazynową, wspomaga obsługę zleceń produkcyjnych, ewidencjonuje dokumenty magazynowe i finansowe zarówno własne jak i obce, raportuje należności i zobowiązania, kataloguje receptury, analizuje opłacalność sprzedaży (FIFO, serie produktów), analizuje i rozlicza koszty produkcji, zbiera informacje dotyczącą stanu wykonania zlecenia.

Obieg towarów realizowany jest za pomocą sparametryzowanych dokumentów (PZ,WZ,MM,RW,PW, dokumenty inwentaryzacyjne). Każdej pozycji dokumentu magazynowego można przyporządkować serię, która pozwala śledzić ruch towaru.

Zarządzanie finansami i analizy finansowe odbywają się na podstawie dokumentów finansowych - faktura, przelew, wpłata (dokumenty własne, dokumenty obce, storna, korekty).

Zarządzanie informacją dotyczącą zlecenia odbywa się za pomocą meldunków. W systemie można rejestrować meldunki, przypisywać je do firm, zleceń, technologii, grup zdarzeń, nadawać im odpowiednie priorytety i odnotowywać ilości, których dotyczą. Program został wdrożony w firmach produkcyjnych przemysłu spożywczego.

03

Lemur

 • organizacja zamówień magazyny marże zyski rozliczenia b2b

lemur

Lemur - System B2B

Porządkuje zamówienia

 • Ułatwia prace dzięki czytelnej organizacji zamówień, zebraniu danych o klientach w jednym miejscu, czytelnej komunikacji oraz integracji z systemem transportowym.

Organizuje produkty

 • Przejrzysty sposób na zebranie kluczowych danych o produkcie oraz moduł magazynowy

Tworzy raporty z działalności

 • Szybki dostęp do zestawień marży, obrotu, zysków i innych kluczowych danych z działania firmy

Dla kogo?

Zaprojektowaliśmy System B2b - Lemur z myślą o małych oraz średnich firmach, które potrzebują nowoczesnego narzędzia do zarządzania firmą.

Na czym polega nasza przewaga?

 • Kierujemy się do mniejszych organizacji, które nie mają ochoty i potrzeby wdrażać wielkich i drogich systemów informatycznych a jednocześnie chciałby wykorzystać nowoczesną technologię informatyczną do uproszczenia kierowania firmą.
 • Nie zakładamy potrzeby wiedzy informatycznej - Lemur jest bardzo czytelny i prosty w obsłudze, przede wszystkim dla Waszych klientów.
 • Ponieważ każda firma jest inna i jesteśmy przygotowani aby dopasować program do waszych potrzeb.
 • Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi z Lemura korzystać mogą sprawnie również użytkownicy o mniejszej wiedzy informatycznej to znacznie poszerzy krąg osób, które będą z niego z przyjemnością korzystać.

Technologie

 • .Net Asp Mvc 4 - Dynamiczna zawartość www, komunikująca się z logiką biznesową.
 • JavaScript - Logika widoków oraz zapytania Ajax do serwera
 • Oracle - Database connected with NHibernate
 • Apache camel - synchronizacja z systemami trzecimi – SAP, Sage, Symfonia
 • Jasper Reports - Raportowanie i generowanie pdf dla załączników email
 
02

Woopitch

 • headhunter hr specialist search employees social media Linkedin Twitter specjaliści wyszukiwarka pracowników

Woopitch

Woopitch - System dla headhunterów

Wygodny w użyciu system do inteligentnego wyszukiwania kontaktów piarowych.

 • System pozwala w prosty i szybki sposób zdobyć kontakty piarowe wśród dziennikarzy, blogerów i specjalistów z podanej w wyszukiwarce branży.
 • Użyte algorytmy przeczesują internet w poszukiwaniu kont osób spełniających podane kryteria. Pozwoliło to na uzyskanie szczegółowych danych z portali społecznościowych takich jak Linkedin, czy Twitter oraz zebranie ich w jednym miejscu.
 • Aplikacja pozwala na zapisywanie i edytowanie wyników, sporządzanie notatek oraz eksport wyników wyszukiwań do Excel’a.
01

2Play

 • guitar instruments lessons teacher instrumenty nauka gry nauczyciele gitara pianino

2play

2Play pozwala na łatwe znalezienie nauczyciela gry na instrumencie spośród zarejestrowanych nauczycieli.

 • Aplikacja pozwala na wybór instrumentu, poziomu trudności oraz odpowiadających nam terminów zajęć.
 • Proces szukania lekcji jest nieskomplikowany, wystarczy zainstalować aplikacje, wybrać język oraz instrument by otrzymać listę dostępnych w okolicy ofert.
 • Od strony nauczyciela system pozwala na stworzenie własnego profilu, który pozwoli znaleźć uczniów i zarabiać na nauczaniu. Rozliczenia finansowe realizowane są z poziomu aplikacji za pośrednictwem PayPala.