• marketing wielopoziomowy użytkownicy rozliczenie


sukces]

Sukces - System wspomagający firmy brokerskie

Program rozliczający prowizje dla marketingu wielopoziomowego

System wspomagający pracę firmy brokerskiej, zarządza informacją o sprzedawanych produktach, pracownikach z hierarchiczną strukturą podległości, ubezpieczonych, umowach podpisywanych z ubezpieczonymi.

Funkcje systemu:

  • nalicza należności od towarzystw, których produkty są sprzedawane,
  • zarządza informacją o umowach (kto jest opiekunem umowy, kto ją serwisuje) – historycznie z uwzględnieniem pozycji pracownika,
  • nalicza pracownikom prowizje za sprzedaż umów i za ich serwis w systemie marketingu wielopoziomowego,
  • nadzoruje storna umów wraz z podsystemem zwrotu wypłaconej prowizji,
  • posiada system konta rezerw,
  • zarządza dodatkami i potrąceniami płacowymi rozbudowany system raportowania.