„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Rozwój firmy a-Soft poprzez inwestycję w rozwój oprogramowania dedykowanego

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego, uniwersalnego narzędzia do analizy funkcjonowania sklepu, magazynu, przedsiębiorstwa jako nowego produktu firmy aSoft sp. z o.o. oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury programistycznej obsługiwanej przez pracowników na 3 nowych stanowiskach pracy.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez LGD – „Z Nami Warto”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

0AC21140-B49D-407F-93CF-BDBC8D1D3042