01

2Play to aplikacja łącząca uczniów i nauczycieli gry na instrumentach w Twojej okolicy.

Sprawdź
02

Wygodny w użyciu system do inteligentnego wyszukiwania kontaktów piarowych.

Sprawdź
03

Przyjazny system B2B do zarządzania przedsiębiorstwem. Wystarczy przeglądarka abyś mógł prowadzić firmę w nowoczesny sposób i miał pełną kontrolę wszystkich procesów biznesowych – zamówień, dokumentacji czy zamawiania transportu. Modułowy charakter pozwala na wybór najbardziej interesujących funkcji pozwalających działać firmie w nowatorski sposób.

Sprawdź
04

System zarządza gospodarką magazynową, wspomaga obsługę zleceń produkcyjnych, ewidencjonuje dokumenty magazynowe i finansowe, zarówno własne, jak i obce, raportuje należności i zobowiązania, kataloguje receptury, analizuje opłacalność sprzedaży (FIFO, serie produktów), analizuje i rozlicza koszty produkcji, zbiera informacje dotyczące stanu wykonania zlecenia.

Sprawdź
05

System raportujący w portalu internetowym opartym o silnik Drupal informacje finansowe z systemu ERP Comarch Optima. System oprócz funkcji CMS tworzy każdemu klientowi konto na stronie internetowej, na której ma on wgląd w należności i wpłaty.

Sprawdź
06

Oprogramowanie do obsługi sprzedaży detalicznej Progos przeznaczone jest dla sieci sklepów detalicznych, składa się z modułów: centralnego, zbierającego informację z punktów sprzedaży oraz współpracującego z systemem ERP; modułu BackOffice do zarządzania sklepem oraz modułu POS do bezpośredniej obsługi klienta na stanowisku sprzedaży.

Sprawdź
07

System wspomagający pracę ogólnopolskiej firmy brokerskiej, zarządza informacją o sprzedawanych ubezpieczeniach, rozlicza prowizje pracowników z hierarchiczną strukturą podległości. System monitoruje umowy oraz stany należności towarzystw ubezpieczeniowych.

Sprawdź
08

System wspomagający produkcję i rozliczający pracę akordową wdrożony w dużych zakładach odzieżowych. W oparciu o technologie i spływające karty pracy wyliczane są składniki płacowe oraz kontrolowane koszty produkcji i wydajność pracowników.

Sprawdź
Sprawa na tak wizka

Projekt Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Sprawdź
Z nami warto

Operacja pn. „Rozwój firmy a-Soft poprzez inwestycję w rozwój oprogramowania dedykowanego

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego, uniwersalnego narzędzia do analizy funkcjonowania sklepu, magazynu, przedsiębiorstwa jako nowego produktu firmy aSoft sp. z o.o. oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury programistycznej obsługiwanej przez pracowników na 3 nowych stanowiskach pracy.

Sprawdź